Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Jeśli chcecie Państwo wstąpić do Sekcji Chemii Organicznej PTChem prosimy o:

1) wypełnienie wniosku o przyjęcie w poczet Polskiego Towarzystwa Chemicznego, z zadeklarowaniem przystąpienia do Sekcji Chemii Organicznej; wniosek ten należy przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

2) opłacenie składki członkowskiej,

3) wypełnienie deklaracji przystąpienia do SChO i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: scho-ptchem@uwb.edu.pl.

 

Osoby, które już należą do PTChem muszą jedynie:

1) opłacić ewentualnie nieopłaconą składkę członkowską,

2) wypełnić deklarację przystąpienia do SChO i ją przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: scho-ptchem@uwb.edu.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!