Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Z ogromnym żalem informujemy, że 29 listopada 2019 roku zmarł Prof. dr hab. Jarosław Lewkowski, wybitny specjalista w dziedzinie chemii organicznej, doskonały nauczyciel akademicki, pracownik Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Lewkowski aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Chemicznym, w szczególności w Sekcji Chemii Organicznej PTChem. W latach 2013 – 2018 był Przewodniczącym Oddziału Łódzkiego PTChem.