Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Z wielkim żalem informujemy, że 1 kwietnia 2020 roku w Poznaniu zmarł Prof. dr hab. Jacek K. Gawroński - Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 2019), światowej klasy ekspert chemii organicznej, spektroskopii, stereochemii syntezy stereoselektywnej i chemii związków naturalnych. Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN (od 2005), Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2013) i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Uhonorowany m.in. Nagrodą Prezesa Rady Ministrów i Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN. Profesor Gawroński był też Odznaczony Medalem im. St. Kostaneckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Medalem KEN.

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.