Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Z wielkim żalem chcemy Państwa poinformować, że 18 stycznia tego roku zmarł Prof. dr hab. Andrzej Antoni Wiśniewski, były Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (kadencja 2008-2012) i autor bardzo popularnego podręcznika p.t. „Podstawy chemii cukrów” (A. Wiśniewski, J. Madaj; Wyd. Agra-Enviro Lab., Poznań-Gdańsk 1997). Profesor Wiśniewski był specjalistą z zakresu kapilarnej chromatografii gazowej lotnych pochodnych cukrów, alditoli, anhydroalditoli i cyklitoli, zajmował się analizą jakościową i ilościową związków polihydroksylowych w płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi i moczu, syntezą oraz izomeryzacją i badaniem właściwości enitoli, anhydroalditoli, O-glikopiranozydów oraz soli N-D-glikopiranozyloamoniowych pochodnych. Od 1994 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 2001 - Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Tego też roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Andrzej Wiśniewski urodził się 16 listopada 1948 roku w Starym Barkoczynie (woj. pomorskie). W roku 1965 ukończył on Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Kościerzynie, a w roku 1971 - studia chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Wyższego Seminarium Nauczycielskiego (WSN, jednostka składowa UG), a po rozwiązaniu WSN przeniósł się do Instytutu Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG na stanowisko asystenta. W 1981 i 1988 roku odbył staże naukowe w Université Claude Bernard w Lyonie. W roku 1981 uzyskał stopień doktora (adiunkt od 1983), od 1993 - doktora habilitowanego (tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Wykorzystanie kapilarnej chromatografii gazowej do badania przemian chemicznych węglowodanów i polioli oraz ich ilościowego oznaczania w mieszaninach pochodzenia naturalnego”). Od roku 1996 Andrzej Wiśniewski był profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, od marca 2002 profesorem tytularnym, a od 2004 - profesorem zwyczajnym.

Prof. Andrzej Wiśniewski był kierownikiem Zakładu Chemii Cukrów Wydziału Chemii UG (2000–2008), w latach 2002–2008 prodziekanem ds. nauki i równocześnie (2003–2008) kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii UG. W latach 2005–2008 był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu. Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz senator tego Uniwersytetu wybrany na kadencję 2012–2016.