Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konferencji „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”, która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2019 roku. Organizatorem jest Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady będą odbywać się w budynku Instytutu Chemii w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego 1K. Konferencja jest organizowana cyklicznie, co dwa lata i jest poświęcona szeroko pojętej chemii związków naturalnych w aspekcie ich izolacji, syntezy, a także badań strukturalnych, w odniesieniu do ich działania biologicznego.

Nadchodząca Konferencja odbędzie się po raz szósty, dlatego można uznać, że weszła już na stałe do kalendarza imprez naukowych w naszym mieście i regionie. W poprzednich edycjach uczestniczyło wielu znakomitych naukowców z ważnych ośrodków naukowych, takich jak: Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska oraz uczelni białostockich. Konferencja stanowi doskonałą okazję do prezentacji własnych osiągnięć i wymiany doświadczeń oraz możliwość nawiązania współpracy naukowej.


Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej:

https://chemia.biol-chem.uwb.edu.pl/zaklady/zaklad-chemii-produktow-naturalnych/


W przypadku wątpliwości  prosimy o kontakt na adres e-mail:

VI.konferencja.bialystok@gmail.com <mailto:VI.konferencja.bialystok@gmail.com>.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny.