Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Nagrody Nobla w dziedzinie chemii: 

 • 2019 – John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham oraz Akira Yoshino za wynalezienie i udoskonalenie baterii litowo-jonowych. 
 • 2018 – Frances H. Arnold za "kierunkowaną ewolucję enzymów" oraz George P. Smith i Sir Gregory P. Winter  za opisanie i wdrożenie metody laboratoryjnej "phage display", służącej do oceny oddziaływania układów proteina-proteina, proteina-peptyd, proteina-DNA za pomocą bakteriofagów. 
 • 2017 – Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson
  • opracowanie techniki mikroskopii elektronowej próbek zamrożonych (cryo-electron microscopy – cryo-EM) 
 • 2016 – Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart i Bernard L. Feringa
  • za projektowanie i opracowanie syntez maszyn molekularnych 
 • 2015 – Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar
  • za mechanistyczne badania naprawy struktur DNA 
 • 2014 – Eric Betzig, Stefan W. Hell i William E. Moerner
  • za wynalezienie mikroskopów fluorescencyjnych 
 • 2013Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel
  • za opracowanie metod obliczeniowych do analizy budowy i procesów przemian dla złożonych struktur chemicznych