Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Szanowni Państwo,

informujemy, że do końca kwietnia 2018 roku można zgłaszać kandydatury do nagrody im. Aleksandra Zamojskiego za wyróżniającą się rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej, zwłaszcza stereochemii. Propozycje kandydatów zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jedną osobę).

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego jest przyznawana corocznie za wyróżnioną rozprawę doktorską z zakresu chemii organicznej-stereochemii, wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Instytut Chemii Organicznej Polskiej AkademiiNauk (IChO, PAN) oraz Firmę Nobilus Ent.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo tutaj.