Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Poznański zapraszają na Sympozjum "Nie tylko fluor" organizowane z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin Profesora Henryka Koroniaka.

Sypozjum odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2019 roku na Wydziale Chemii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 8.

Jubilatowi składamy serdeczne życzenia urodzinowe, winszujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów naukowych.