Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

Jacek Gawroński urodził się 20 kwietnia 1943 roku w Jutrosinie koło Krotoszyna. Ukończył Liceum w Koźminie, w którym to zdał egzamin maturalny. Od 1961 roku studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z tą Uczelnia związał też swoją przyszłość. W 1972 roku obronił doktorat, a w 1977 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1990, a trzy lata poźniej tytuł profesora zwyczajnego. Od 1981 roku Prof. Gawroński kierował Zakładem Chemii Produktów Naturalnych, którego nazwę zmienił na Zakład Stereochemii Organicznej.

Profesor Gawroński ma szeroki wachlarz zainteresowań: od stereochemii, po spektroskopię elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) i stereokontrolowaną syntezę organiczną (więcej szczegółów we Wiadomościach Chemicznych 2013, 67, 5-6).

Dorobek naukowy Profesora Gawrońskiego opiewa na prawie 200 prac naukowych, 3 monografie oraz 8 rozdziałów w książkach anglojęzycznych. Jest także współautorem dwóch podręczników akademickich.

Profesor Gawroński wypromował ponad 60 magistrów, 10 doktorów oraz 2 doktorów habilitowanych. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, m.in. został nagrodzony Medalem PTChem im. S. Kostaneckiego (2000), Medalem KEN (2005), otrzymał Nagrodę Naukową PAN im. M. Skłodowskiej-Curie (2006) oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2012). W tym roku natomiast został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na członka korespondenta PAN w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi.

Życzymy dalszych sukcesów chemicznych, Panie Profesorze!